HOME   •  AANMELDEN   •  LOCATIE   •  DOWNLOADS   •  CONTACT
PROGRAMMA    METHODE   DOELGROEP  ERVARINGEN  FAQ
 
 

Met Kracht op Pad© is onder andere geïnspireerd en gebaseerd op de filosofie van Joseph Campbell en C.G. Jung. Deze filosofie heeft Closer2Talent vertaald in een geïntegreerd ‘orde’-model, dat als basis dient voor het programma. Met Kracht op Pad© wordt ervaren als een continue reis, al dan niet gekoppeld aan een thema. Tijdens deze reis staat de dialoog centraal en wordt gebruik gemaakt van de talking-stick, filmmateriaal, feedback, reflectie, oefeningen en moodboards.

Het op de persoon toegespitste, geïntegreerde ‘orde’-model wordt ingevuld waardoor de vereiste inzichten worden verkregen. Aan iedere deelnemer wordt een persoonlijk werkboek uitgereikt waarin de inzichten worden samengevat en visueel gemaakt. Deze Reisgids biedt de mogelijkheid om later nogmaals de reis te maken op een voor de deelnemer geschikt moment. Het bevat een concreet persoonlijk actieplan wat de nieuwe inzichten en opgedane ervaringen verbindt aan concrete acties. Dit programma zorgt er voor dat het gaat om een werkelijke gedragsverandering en niet om het aanleren van een “trucje”.

Met Kracht op Pad© is een ééndaagse sessie van 8.30 uur tot 20.00 uur. Gezien de inhoud en aard van het programma stelt dit ook eisen aan de trainingslocatie. Het team van Met Kracht op Pad© werkt daarom met voorkeurslocaties om het programma optimaal tot haar recht te laten komen. Groepsgrootte is maximaal 12 personen onder begeleiding van 2 trainers.

CLOSER 2 TALENT   •  Pattonstraat 6   •  5103 SP Dongen   •  T +31 (0)162 386204   •  info@metkrachtoppad.nl